Article

ไคโรเฮลท์ แบงคอก เรารักษาโดยไม่ผ่าตัด

16-Sep-2017
Nullam euismod commodo

การรักษาโดยไม่ผ่าตัด นั่นคือการรักษาโดยใช้หลักกายภาพบำบัด หรือไคโรแพรกติกเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ โดยไม่พึ่งการผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยง ทางไคโรเฮลท์ แบงคอก มีบริการทั้งทางด้านการกายภาพ หรือการรักษาโดยเกร็ดเลือดของตัวเอง PRP (Platelet Rich Plasma) โดยการนำเลือดของผู้ป่วย มาปั่นเพื่อนำเอาพลาสม่าของเลือด มาฉีดกลับไปยังจุดที่ต้องการรักษาเพื่อบรรเทา ฟื้นฟู อีกทั้งยังสามารถรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ โดยใช้ H.A. (Hyaluronic Acid) เพื่อใช้แทนน้ำเลี้ยงข้อเทียม สำหรับบรรเทาอาการ จากความเจ็บปวดเป็นต้น

โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไร

16-Sep-2017
Nullam euismod commodo

โรคข้อเข่าเสื่อม เกิดจากหลายสาเหตุ ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ข้อเข่าเสื่อม มาจากอายุที่มากขึ้น น้ำหนักตัวมาก นั่งยองๆ หรือนั่งสมาธิบ่อย หรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่า อาการจะแสดงออกมาเช่น มีเสียงในข้อ บวม ข้อเข่าโกงงอ หรือเข่ายึดติด วิธีการรักษาทางการแพทย์จะใช้วิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ยา หรือผ่าตัด แต่ปัจจุบันเราสามารถรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้โดยใช้เกร็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ได้แล้ว ซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้ยาประเภทสเตียรอยด์ และยังไม่มีอาการแพ้ เนื่องจาก PRP คือเลือดของเราเอง ไคโรเฮลท์ แบงคอก นำวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้มาใช้รักษาเข่า หรือปวดเข่า ของผู้ป่วยที่มีอาการ ข้อเข่าเสื่อม ขั้นต้น (Stage 1-3) โดยสามารถรักษาและบำบัดให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอ ไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หรือการใช้ยา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อในระยะยาวต่อไปด้วย

PRP คืออะไร

16-Sep-2017
Nullam euismod commodo

Platelet Rich Plasma (PRP) (พาเลท ริช พลาสมา) คือการสกัดเอาเกล็ดเลือด ซึ่งส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำเลือด (Plasma) ประกอบไปด้วยเกร็ดเลือด (Platelet) โปรตีนและเซลล์จากกระแสเลือดเข้มข้น แยกได้จากตัวเราเองเพื่อใช้สำหรับการรักษา ซ่อมแซมข้อต่อ เนื้อเยื่ออ่อน เอ็น หรือกล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บและอักเสบ หรือเสื่อมเรื้อรัง PRP นี้ได้มีการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาดีและมีงานวิจัยตีพิมพ์ทางการแพทย์ที่สนับสนุนถึงการใช้ PRP ในการรักษา บำบัดอาการบาดเจ็บ ลดความเจ็บปวดรวมทั้งการลดริ้วรอย ชะลอความเสื่อมตามวัย

Load more
Copyrights ©2017: Chirohealth Bangkok - Bone and Joint & Regenerative Center