Service

น้ำเลี้ยงข้อเข่าเทียม
21-Apr-2017 3
Nullam euismod commodo

การฉีดสารลดการอักเสบเข้าที่โพรงกระดูกสันหลังเป็นวิธีการที่ไม่ต้องผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง ลดการบวมของเส้นประสาททำให้เส้นประสาททำงานดี ขึ้นและลดอาการชา อ่อนแรงได้อีกด้วย โดยแพทย์จะตรวจร่างกาย ดูผลเอกซเรย์ (X-Ray) หรือเอ็มอาร์ไอ (MRI) อย่างละเอียดเพื่อค้นหาจุดที่ทำให้เกิดอาการปวด หรือฉีดสารเข้าที่โพรงกระดูกสันหลัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการฉีดผสมระหว่างสารลดการอักเสบและยาชา ฉีดเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังหรือใกล้กับบริเวณที่มีอาการ ปวดโดยการใช้เครื่องที่เรียกว่า ฟลูออโรสโคปี (fluoroscopy) เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของเข็ม การฉีดยาเข้าที่โพรงกระดูกสันหลังจะให้ประสิทธิผลดี ที่สุดเมื่อทำร่วมกับกายภาพบำบัด หรือโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อหลังและคอ ซึ่งเป็นการยืดเวลาในการผ่าตัดออกไป หรืออาจไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเลย

Copyrights ©2017: Chirohealth Bangkok - Bone and Joint & Regenerative Center