Service

บำบัดด้วยพลาสม่าเข้มข้น
21-Apr-2017 3
Nullam euismod commodo

Platelet Rich Plasma (PRP) (พาเลท ริช พลาสมา) คือการสกัดเอาเกล็ดเลือด ซึ่งส่วนที่เป็นของเหลวหรือน้ำเลือด (Plasma) ประกอบไปด้วยเกร็ดเลือด (Platelet) โปรตีนและเซลล์จากกระแสเลือดเข้มข้น แยกได้จากตัวเราเองเพื่อใช้สำหรับการรักษา ซ่อมแซมข้อต่อ เนื้อเยื่ออ่อน เอ็น หรือกล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บและอักเสบ หรือเสื่อมเรื้อรัง PRP นี้ได้มีการนำมาใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาดีและมีงานวิจัยตีพิมพ์ทางการแพทย์ที่สนับสนุนถึงการใช้ PRP ในการรักษา บำบัดอาการบาดเจ็บ ลดความเจ็บปวดรวมทั้งการลดริ้วรอย ชะลอความเสื่อมตามวัย

Copyrights ©2017: Chirohealth Bangkok - Bone and Joint & Regenerative Center