Service

โปรโลเทอราปี
21-Apr-2017 3
Nullam euismod commodo

ปวดกล้ามเนื้อ หรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บำบัดได้

ไคโรเฮลท์ แบงคอก นำ Prolotherapy ที่มีส่วนผสมจาก น้ำตาลธรรมชาติ (เดกซ์โทรส) ร่วมกับยาชา (lidocaine) หรืออาจพบการใช้สารธรรมชาติอื่นๆ ผสมร่วมด้วย เข้าทำการบำบัดอาการ ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แขนงอื่นๆ เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Copyrights ©2017: Chirohealth Bangkok - Bone and Joint & Regenerative Center