Article and News

ต่อมลูกหมากโต
16-Sep-2017 3
Nullam euismod commodo

โรคต่อมลูกหมากโต (BPH) คือ ภาวะที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่ผิดปกติ มักเกิดขึ้นในเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ไม่มีสาเหตุแน่ชัด ยังไม่มีทางป้องกัน แต่สามารถรักษาได้ ตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่ในบริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะ ดังนั้นเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลง ส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัด อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะหนาขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำปัสสาวะลดลง คนไข้จึงต้องปัสสาวะบ่อย หากทิ้งไว้นาน กระเพาะปัสสาวะอ่อนแรงไม่สามารถบีบตัวไล่ปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะสะดุด อาการเบื้องต้นอาจปัสสาวะไม่สุดเหมือนคนที่ยังไม่ได้ปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย อั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือต้องตื่นกลางคืนเนื่องจากปวดปัสสาวะ หากไม่ทำการรักษาอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ไตเสื่อม กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะเล็ด นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

Copyrights ©2017: Chirohealth Bangkok - Bone and Joint & Regenerative Center